W ramach wykonania wylewek cementowych oferujemy:

– szlichty cementowe w mieszkaniach i częściach wspólnych
– szlichty cementowe na balkonach, tarasach obwodowych
– szlichty spadkowe na dachach

Nasza mieszanka charkateryzuje się bardzo wysoką jakością – każdorazowo potwierdzana badaniami na danej inwestycji. Dodajemy do niej żwir oraz włókna polipropylenowe Fibermesh co pozwala nam osiągać dużo lepsze wyniki, niż te wymagane przez Inwestora.