PPHU TOMEX Tomasz Tronina

ul. Stefana Batorego 35
42-200 Częstochowa
Tel.: 343-657-354
biuro@pphutomex.com.pl

tel. kom.: 668-445-877
tel. kom.: 601-800-659

Tel.: 343-657-354
Tel.kom.: 607-606-260
biuro@pphutomex.com.pl

tel. kom.: 601-437-945
tel. kom.: 601-800-659
biuro@pphutomex.com.pl

Tel. kom.: 695-272-767
gwarancyjne@pphutomex.com.pl

Aktualny obszar naszych działań: